Social Integration of Refugees through Education and Self Employment
for Entrepreneurs new to the UK
SIREE est le projet d'Intégration Sociale des Réfugiés par l'Éducation et le Travail Indépendant
pour les entrepreneurs novices en France
Social Integration of Refugees through Education and Self Employment
voor nieuwe ondernemers die nieuw zijn in Nederland
Social Integration of Refugees through Education and Self Employment
voor nieuwe ondernemers die nieuw zijn in België
Show Full MenuAfficher le menu completVolledig menu tonenVolledig menu tonen >>
(Change flag for specific
country information)
(Changer le drapeau pour des
informations de pays spécifiques)
(Klik op de vlag voor specifieke
informatie per land)
(Klik op de vlag voor specifieke
informatie per land)
What are the main types of costs?Quels sont les principaux types de coûts ?Wat zijn de belangrijkste soorten kosten?De onderdelen van een financieel plan

What are the main types of costs?Quels sont les principaux types de coûts ?Wat zijn de belangrijkste soorten kosten?De onderdelen van een financieel plan

Think about the different types of costs your business will incur. This helps to identify what should be included in the Cost Structure box.

 

Fixed costs

These are costs that stay the same regardless of how much you sell. For example, renting an office or shop space, and monthly salaries for your staff. These are often referred to as ‘overheads’.

 

Variable costs

These costs depend on the number of sales you make. For example, paying an employee to tailor a garment to a particular customer’s size.

 

Economies of scale

Businesses can save money as output increases. If a higher volume of goods is produced, the overall cost per unit should decrease. Bulk buying often leads to lower prices – when you are buying large quantities of something, you have a stronger position to negotiate and get a better price for your materials.

 

Economies of scope

This refers to situations where a business does more than one thing and existing resources can be used to support multiple activities. For example, if a business that manufactures running shoes decides to start producing boots. The existing marketing and distribution channels can be used to support the launch of new products.

Getting a good grip on your cost structure is important to business success. This section helps you to get a good idea of what your priorities should be and what’s possible.

Réfléchissez aux différents types de coûts que votre entreprise va induire. Vous pouvez ainsi déterminer les informations à inscrire dans la case Structure de coûts. 

Coûts fixes

Il s'agit des coûts qui demeurent identiques quel que soit le volume de vos ventes. Par exemple, le loyer d'un bureau ou d'un magasin et les salaires mensuels de votre personnel. Ils sont souvent appelés « frais généraux ».

Coûts variables

Ces coûts dépendent du volume de ventes réalisé. Par exemple, payer un employé pour retoucher un vêtement afin qu'il soit ajusté à la taille spécifique d'un client.

Économies d'échelle

Les entreprises peuvent faire des économies lorsque leur volume de ventes augmente. Le coût global par unité devrait baisser lorsqu'un volume important de biens est fabriqué.  Les achats en vrac entraînent souvent une baisse des prix : lorsque vous achetez une grande quantité d'un même produit, vous bénéficiez d'une position plus forte pour négocier et vous obtenez un meilleur prix pour les matières premières.

Économies de gamme

Elles se réfèrent à des situations où l'entreprise exerce plus d'une activité. Les ressources existantes peuvent être utilisées pour exercer plusieurs activités. Par exemple, si une entreprise fabrique des baskets de running et commence à vouloir fabriquer des bottes. Les canaux de marketing et de distribution peuvent être utilisées pour supporter le lancement de nouveaux produits.

Bien maîtriser la structure de vos coûts est crucial pour le succès de votre entreprise. Cette rubrique vous aide à identifier quelles devraient être vos priorités et ce qui est possible.

Denk aan de verschillende soorten kosten waar uw bedrijf mee te maken krijgt. Hiermee kunt u vaststellen wat er in het vak Kostenstructuur moet komen.

Vaste kosten

Dit zijn de kosten die gelijk blijven, ongeacht hoeveel u verkoopt. Bijvoorbeeld de huur voor een kantoor of winkelruimte en het maandelijkse salaris van uw personeel. Vaak worden deze kosten ook 'overheadkosten' genoemd.

Variabele kosten

Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal artikelen dat u verkoopt. Bijvoorbeeld wanneer u een werknemer betaalt om een kledingstuk op maat te maken voor een bepaalde klant.

Schaalvoordeel

Bedrijven kunnen geld besparen door een toename van de productie. Als er een groter aantal goederen wordt geproduceerd, zullen de totale kosten per eenheid dalen. Groot inkopen leidt vaak tot lagere prijzen – als u grote hoeveelheden van iets koopt, heeft u een sterkere onderhandelingspositie en kunt u een betere prijs krijgen voor uw materiaal.

Synergievoordeel

Dit verwijst naar situaties waarin een bedrijf zich met meerdere zaken bezighoudt en de bestaande middelen voor meerdere activiteiten kunnen worden aangewend. Bijvoorbeeld wanneer een fabrikant van hardloopschoenen ook laarzen gaat produceren. De bestaande marketing- en distributiekanalen kunnen worden gebruikt om de lancering van nieuwe producten te ondersteunen.

Voor een succesvol bedrijf is het belangrijk om grip te krijgen op uw kostenstructuur. In dit onderdeel krijgt u een goed beeld van de juiste prioriteiten en mogelijkheden.

Of je nu verplicht bent om een financieel plan te hebben of niet, toch doe je er goed aan om er één op te stellen. Het is namelijk een interessante manier om zicht te krijgen op je toekomstige financiële situatie. Door het opstellen van je financiële plan vermijd je grote verrassingen en sta je sterker in je schoenen. Het plan zelf bestaat uit vier onderdelen.

1. Investeringsanalyse

Een investeringsplan geeft je een duidelijk overzicht van alle kosten die je maakt vooraleer je van start gaat met je onderneming. Unizo vertelt je hier meer over!

 

2. Financieringsanalyse

Tegenover investeringen staat er vaak een (grote) som geld. Het is belangrijk om na te gaan hoe je deze investeringen gaat financieren, zodat je op een comfortabele manier van start kan gaan. Een kapitaal om je zaak op te starten, zul je wellicht nodig hebben. Over welk bedrag gaat het? Dat hangt voor een groot stuk af welke investeringen je aangaat.

 

Hoeveel eigen middelen kan of wil je inbrengen? Als je krediet nodig hebt, zijn er verschillende opties. Zo kun je voor een lening naar de bank stappen, of kiezen voor een van de mogelijkheden die PMV/z aanbiedt. Geraak je moeilijk aan een lening? Dan kan een microkrediet (een kleine lening) een oplossing bieden. MicroStart en Hefboom zijn betrouwbare aanbieders van microkrediet. Ook crowdfunding kan een oplossing zijn om het nodige kapitaal te verzamelen. Tot slot kan je misschien beroep doen op bepaalde subsidies? Bekijk de mogelijkheden in de subsidiedatabank van Vlaio. Je vindt er subsidies en financieringsmaatregelen. Zie je door het bos de bomen niet meer? Neem een kijkje in de Startersgids van Vlaio waar alle mogelijkheden op een rijtje staan of maak gratis een afspraak met een expert op de zitdagen van Vlaio!

 

3. Break-evenanalyse

Aan de hand van een break-evenanalyse ga je na wanneer je onderneming verlieslatend of winstgevend zal zijn. In de toekomst vergelijk je dan jouw omzet met de omzet die nodig is om noch winst noch verlies te maken.

 

Vooraleer je kan starten met een break-evenanalyse, is het belangrijk om de term ‘omzet’ beter te begrijpen. MicroStart helpt je hierbij aan de hand van een filmpje. Nu je weet wat omzet precies inhoudt, helpt Liantis je bij het berekenen van de omzet die nodig is om break-even te draaien. Je gaat dus op zoek naar je omzet waarbij je noch winst en noch verlies draait, dat heet het break-evenpunt. Indien je omzet hoger is dan dat punt, dan maak je winst. Indien je omzet lager is, dan maak je verlies.

 

4. Liquiditeitsplan

Tot slot is het belangrijk om zowel je inkomsten als je uitgaven in te schatten, en een liquiditeitsplan op te stellen. Een liquiditeitsplan is een voorspelling van je kasstromen, je in- en uitgaven per maand. Als je deze twee stromen vergelijkt, krijg je zicht op eventuele tekorten. Een liquiditeitsplan maken, is dus interessant om in te schatten of je extra financiering nodig hebt in bepaalde maanden.

 

Microstart toont je hoe je je inkomsten kan inschatten met enkele voorbeelden. Naast inkomsten moet je je maandelijkse uitgaven schatten. Vlaio helpt je hiermee verder. Je vindt er trouwens ook een template om een overzicht te maken van beide stromen.

Project partners:

Partenaires du projet :

Projectpartners:

Projectpartners: