Social Integration of Refugees through Education and Self Employment
for Entrepreneurs new to the UK
SIREE est le projet d'Intégration Sociale des Réfugiés par l'Éducation et le Travail Indépendant
pour les entrepreneurs novices en France
Social Integration of Refugees through Education and Self Employment
voor nieuwe ondernemers die nieuw zijn in Nederland
Social Integration of Refugees through Education and Self Employment
voor nieuwe ondernemers die nieuw zijn in België
Show Full MenuAfficher le menu completVolledig menu tonenVolledig menu tonen >>
(Change flag for specific
country information)
(Changer le drapeau pour des
informations de pays spécifiques)
(Klik op de vlag voor specifieke
informatie per land)
(Klik op de vlag voor specifieke
informatie per land)
The importance of speaking to potential customersL'importance de parler avec des clients potentielsPraten met potentiële klanten is essentieelKan ik dit combineren met mijn privéleven?
Other links in this topic:Autres liens sur ce sujet :Andere links bij dit onderwerp:Andere links bij dit onderwerp:

The importance of speaking to potential customersL'importance de parler avec des clients potentielsPraten met potentiële klanten is essentieelKan ik dit combineren met mijn privéleven?

Talking to customers will give you a better understanding of the problem you’re solving. Lean Canvas is a short exercise, but your ideas should be supported by customer interviews.

Ask questions about their existing problems and challenges. Talk about what they do at the moment, how long it takes, how much it costs and why they're frustrated.

Don’t pitch your solution when you start talking to people – wait until the end of your conversation. Don't ask them to talk about imaginary situations. People will want to be supportive, particularly if you know them, so if you start by talking about your idea they will likely agree with you.

En échangeant avec des clients, vous percevrez mieux la problématique que vous êtes en train de résoudre. Rédiger un Lean Canvas est un exercice concis. Vos idées devraient être étayées par des échanges avec des clients.

Posez des questions sur leurs problématiques et défis existants Parlez-leur de ce qu'ils font en ce moment, de combien de temps et d'argent ils ont besoin pour cela et de la raison pour laquelle ils sont insatisfaits.

Ne présentez pas votre solution aux clients avant de leur parler. Attendez la fin de la conversation. Ne leur demander pas d'évoquer des solutions imaginaires. Les gens auront envie de vous soutenir, particulièrement si vous les connaissez. Si vous commencez à leur parler de votre idée, il y a de grandes chances qu'ils soient d'accord avec vous.

Als u met uw klanten praat, krijgt u een beter beeld van het probleem dat u wilt oplossen. Het Lean Canvas is een korte oefening, maar de klant moet ook achter uw ideeën staan.

Vraag ze naar hun problemen en obstakels. Praat over de dingen die hen bezighouden, hoe lang ze daarmee bezig zijn, wat de kosten zijn en tegen welke frustraties ze aanlopen.

Kom niet meteen met een oplossing, maar wacht tot het eind van het gesprek. Praat niet over denkbeeldige situaties. Mensen zullen u vast willen steunen, vooral als het bekenden zijn, daarom zullen ze het waarschijnlijk snel met uw ideeën eens zijn als u meteen over uw idee begint.

Een bedrijf opstarten, brengt veranderingen met zich mee. Je bent je eigen baas en je kiest je eigen uren, maar een onderneming opstarten heeft ook invloed op je privéleven. Kan je dit combineren met je gezin? Heb je nog veel vrije tijd? Hoe vind je daarin je balans en moet je daarvoor grenzen stellen? Het is belangrijk om hierbij stil te staan alvorens je in actie schiet. Hier zie je hoe anderen dit aanpakken! Nu is het jouw beurt, bekijk zeker de tips van Vlaio!

Project partners:

Partenaires du projet :

Projectpartners:

Projectpartners: