Social Integration of Refugees through Education and Self Employment
for Entrepreneurs new to the UK
SIREE est le projet d'Intégration Sociale des Réfugiés par l'Éducation et le Travail Indépendant
pour les entrepreneurs novices en France
Social Integration of Refugees through Education and Self Employment
voor nieuwe ondernemers die nieuw zijn in Nederland
Social Integration of Refugees through Education and Self Employment
voor nieuwe ondernemers die nieuw zijn in België
Show Full MenuAfficher le menu completVolledig menu tonenVolledig menu tonen >>
(Change flag for specific
country information)
(Changer le drapeau pour des
informations de pays spécifiques)
(Klik op de vlag voor specifieke
informatie per land)
(Klik op de vlag voor specifieke
informatie per land)
Hiring EmployeesStructures d’accompagnement présentes dans les Hauts de FranceNetwerkenChecklists
Other links in this topic:Autres liens sur ce sujet :Andere links bij dit onderwerp:Andere links bij dit onderwerp:

Hiring EmployeesStructures d’accompagnement présentes dans les Hauts de FranceNetwerkenChecklists

Employ Medway are able to provide support when you would like to hire in the local area.

employmedway@medway.gov.uk

 

Het hebben van een netwerk is heel belangrijk. Het kan je werk en opdrachten opleveren en je kunt de kennis en deskundigheid van het netwerk gebruiken.

Er zijn ook organisaties die starters helpen. De meest bekende is het IMK, zie:
https://www.imk.nl/bedrijfsadvies/starten-van-bedrijf/

Andere voorbeelden zijn:

https://www.rabobank.nl/bedrijven/eigen-bedrijf-starten/ondernemingsplan-schrijven/

https://www.mkbservicedesk.nl/930/waar-vind-netwerk-voor-etnische.htm#

https://www.refugeecompany.com/

 http://delitelabs.com/

In de vorige deelrubriek hadden we het over “the bigger picture”. Hier hebben we het over elk haarfijn detail. Stel jezelf regelmatig vragen en probeer ook een correct antwoord te formuleren. Daarnaast is het van belang om in gesprek te gaan met anderen. Zij stellen vaak vragen of geven opmerkingen waar jij nog niet had bij stilgestaan. Tot slot vind je op het internet heel wat checklists die ervoor zorgen dat je geen enkel detail uit het oog verliest.

 

Voorbeelden van checklists:

Project partners:

Partenaires du projet :

Projectpartners:

Projectpartners: